İletişim Rıza Formu

BAŞKENT ARABULUCULUK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ

WEB SAYFASI İLETİŞİM FORMU-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA FORMU

 

İZİN/ RIZA FORMU

WEB SAYFASI İLETİŞİM FORMU- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ tarafımca okunmuş ve aktarılan hususlar hakkında gerekli açıklamalar tarafıma yapılmış olmakla aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin işlenmesine rızam vardır.

 

1. İletişim formunu doldurarak göndermem kapsamında değerlendirmek üzere kişisel veri niteliğindeki bilgilerin Merkezinizce işlenmesine;

2. MERKEZ’inize sunmuş olduğum kişisel veri niteliğindeki bilgilerin iletişim formunun gönderilmesi tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile usulünce saklanmasına rıza gösteriyorum.