Eğitim Rıza Formu

BAŞKENT ARABULUCULUK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ

EĞİTİM BAŞVURUSU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA FORMU

 

İZİN/ RIZA FORMU

EĞİTİM BAŞVURUSU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ tarafımca okunmuş ve aktarılan hususlar hakkında gerekli açıklamalar tarafıma yapılmış olmakla aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin işlenmesine rızam vardır.

 

1. Eğitim başvurusu kapsamında değerlendirmek üzere kişisel veri niteliğindeki bilgilerin Merkezinizce işlenmesine;

2. MERKEZ’imize yapmış olduğunuz eğitim başvurusunda ilettiğiniz bilgileri eğitim başvurusunun oluşturulmasına, eğitim - öğretim ilişkisinin kurulmasına ve sona erdirilmesine yönelik olarak EĞİTİM BAŞVURUSU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’nin “4” numaralı başlığında sayılan 3. kişilerle paylaşılmasına;

3. MERKEZ’inize sunmuş olduğum kişisel veri niteliğindeki bilgilerin başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile usulünce saklanmasına rıza gösteriyorum.