EĞİTİM FAALİYETLERİ

Merkezimizin Arabulucuları, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesin ’de; Temel Arabuluculuk Eğitimi, İş Hukukunda Uzman Arabulucu Eğitimi ve Ceza Hukukunda Uzlaştırma Eğitimi dersleri vermiştir.  Merkezimizin Arabulucuları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Barolar Birliği bünyesinde uygulamacı arabulucu ve uygulamacı uzlaştırmacı olarak dersler vermektedir.