Online Başvuru Formu

1) Başvuru Sahibi

(Varsa) Vekile İlişkin Bilgiler:
(Başvuru vekâleten yapılıyor ise bu bölüm de ayrıca doldurulacaktır.)


2) Karşı Taraf:

(Varsa) Vekile İlişkin Bilgiler:
(Başvuru ile ilgili daha önce muhatap olunan vekil varsa bu bölüm de ayrıca doldurulacaktır.)

3) Başvuru Konusu Uyuşmazlığın Nedenine İlişkin Beyanlarınızı ve Karşı Taraftan Olan Talebinizi Açık Olarak Belirtiniz.

BAŞVURU KONUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

(Bir tüzel kişilik namına müracaat halinde tüzel kişiliğin tam unvanını, V.D. ve no’sunu belirtiniz..)

Yukarı Öveçler Mah. Cevizlidere Cad. No:5/12 Sarıkonak Apt. Kat:3 Çankaya-ANKARA