Online Başvuru Formu

1) Başvuru Sahibi

(Varsa) Vekile İlişkin Bilgiler:
(Başvuru vekâleten yapılıyor ise bu bölüm de ayrıca doldurulacaktır.)2) Karşı Taraf:

3) Başvuru Konusu Uyuşmazlığın Nedenine İlişkin Beyanlarınızı ve Karşı Taraftan Olan Talebinizi Açık Olarak Belirtiniz.

Bir tüzel kişilik namına müracaat halinde tüzel kişiliğin tam unvanını, V.D. ve no’sunu belirtiniz..)

Yukarı Öveçler Mah. Cevizlidere Cad. No:5/12 Sarıkonak Apt. Kat:3 Çankaya-ANKARA

Aydınlatma Metnini okudum, anladım
Aydınlatma Metninde açıklanan hususlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum