PROF. DR. H. UĞUR ÖNER: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM ÜYESİ-DANIŞMAN HOCA

PROF. DR. H. UĞUR ÖNER: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM ÜYESİ-DANIŞMAN HOCA

Prof. Dr. H. Uğur Öner, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir.
1974 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans derecesini,
1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde “Benlik Kavramı ile Mesleki Benlik Kavramı Arasındaki İlişki” adlı doktora tezi ile doktora derecesini almıştır.
Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent unvanını ve ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 1989 yılında Doçentlik 1996 yılında ise Profesörlük unvanını almıştır.

Prof. Dr. Uğur Öner, halen Çankaya Üniversitesi’nde çalışmaktadır.
Aynı zamanda Arı okulları akademik Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarını uygulama alanında yürütmektedir.

Çatışma çözme ve arabuluculuk alanında çeşitli yayınlarının yanı sıra, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yasasının uygulamaya konulmasıyla birlikte, hukukçuların sertifika alarak arabulucu olabilmeleri için Hacettepe Üniversitesi tarafından açılan, sertifika programlarında, çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi ve uygulamaları derslerini yürütmektedir.

Bibliyoterapi, Çocuk Edebiyatı, Edebiyatta Psikolojik Yaklaşımlar, Çatışma Çözme ve Arabuluculuk, İletişim Becerileri, konusunda çalışmalar yürütmektedir.
Kadın Çalışmaları alanında çeşitli etkinlikler yürütmektedir.
Toplumsal cinsiyet ve kültüre duyarlı terapiler konularında çalışmakta ve kadınların iş edinmeleri için evlerinden çıkarak toplum yaşamına katılabilmelerini desteklemek için Toplumsal cinsiyet ve kadını güçlendirme eğitimlerini alanda çeşitli kadın gruplarıyla yürütmektedir.