EMEKLİ AİLE HAKİMİ
AVUKAT ERAY KARINCA

EMEKLİ AİLE HAKİMİ<br>AVUKAT ERAY KARINCA

Av. Eray Karınca, Siirt’te 1960’ta doğdu.

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı Dernek Hak ve Özgürlükleri konulu tezi ile tamamladı.

1985 yılında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkimliğe başladı.

Meslek hayatı boyunca Asliye Ceza Mahkemeleri’nde,  Ankara’da Ticaret Mahkemesi, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemesi’nde hâkimlik yaptı.  

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yazı ve kararları ile tanındı.
Bilgilerini TBMM Araştırma Komisyonlarında paylaştı.

4320 (Aile içi Şiddetten Korunma) sayılı yasaya ilişkin Yönetmelik çalışmasına katıldı.

6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un içeriğinde etkili oldu.

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli yargıç iken hazırladığı “Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurulma Tedbirinin Kaldırılması” başlıklı yazısı 1986 yılında İzmir Barosu Dergisi’nde; Kan Davaları adlı çalışması ise, 1987 yılında Adalet Dergisi’nde yayımlandı, “Şanlıurfa’dan Örneklerle Kan Davaları” adlı ödüllü bilimsel araştırması Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin düzenlediği “Genç Sosyal Bilimciler Ödülü”nü kazandı (1987).

2000 yılında Türkiye Barolar Birliği’nin Faruk Erem’e armağan kitabında yer aldı. “Banka Kredi Sözleşmeleri” makalesi Terazi Hukuk Dergisi’nde yayımlandı.

Mülkiyeliler Dergisi’nde “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” adlı çalışması yayımlandı.

Hakimliği sırasında edebiyatla da uğraşan Eray Karınca’nın ilk öyküleri, 1993-95 yılları arasında, Zonguldak’ta çıkan Uğraş dergisinde yayımlandı.

Aydın’da, Aydınca dergisinin çıkarılmasına emek verdi.

TODAİE’deyken yaptığı Dernek Hak ve Özgürlüğü adlı akademik çalışma, 1996 yılında yayımlandı.

Çimlerin Dansı adlı anısıyla, Ankara Barosu 1999 Yılı Meslekle İlgili Anılar dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

İntihal ve İktibas” isimli makalesi, 2002 yılında Adalet Dergisi’nde yayımlandı.

2008 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri” kitabını yazdı.

2010 yılında Türkiye Barolar Birliğince “Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele” kitabı yayınlandı.

6284 Sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak yazdığı 2013 yılında Muğla Barosu yayınlarından, “Hukukçular İçin El Kitabı” niteliği taşıyan “Sorularla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele” kitabı çıktı.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görev yaparken yazdığı “Vakıf Davalarında Hak Düşürücü Süre” başlıklı yazısı Terazi Hukuk Dergisi’nde yayımlandı.

Yargının sorunları üzerine de çalışan Eray Karınca’nın “Yargı-Yürütme İlişkileri” ve “Yargıçların Dernek Kurma Serüveni” adlı yazıları da yine aynı dergide yayımlandı.

Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi’nde “Voltaire Olmak” başlıklı yazısı yayımlandı.

Milliyet Gazetesi 2009 yılı Örsan Öymen anısına düzenlenen Yılın İnceleme Ödülü’nü “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı çalışması ile kazandı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Yunus Nadi adına düzenlediği yarışmada, 2011 yılında “Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü”nü, “Kız Doğursun Anneler” adlı çalışmasıyla kazandı.

Bunun gibi birçok ödülleri bulunmakta olup, yazıları çeşitli dergi ve makalelerde yayınlanmaktadır. Hukuk, öykü ve çocuk kitapları da bulunmaktadır.