Arabuluculuğa Uygun Konular

Arabuluculuk yolu ile çözülebilecek uyuşmazlıklar

Arabuluculuk; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden kaynaklı özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Bunlardan bazıları;

  • İşçi ile işveren arasındaki her türlü işçilik alacakları ile tazminatlarından kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Ticaret Hukuku kapsamında ve Borçlar Hukuku kapsamında şirketler arasındaki, tacirler arasındaki veya şirketler ile tacirler arasındaki uyuşmazlıklar,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Kiracı, kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar,
  • Boşamadan kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, mal paylaşımı, nafaka konusundaki uyuşmazlıklar,
  • Miras Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Tıbbi uygulamalardan kaynaklı tazminat talepleri,
  • Kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Taraflar ve şirketler arasındaki alacak verecek konularındaki uyuşmazlıklar,
  • Ortaklığın giderilmesi konusundaki uyuşmazlıklar.