Rıza Formu

BAŞKENT ARABULUCULUK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ 

ARABULUCULUK BAŞVURUSU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA FORMU

 

İZİN/ RIZA FORMU

ARABULUCULUK BAŞVURUSU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ tarafımca okunmuş ve aktarılan hususlar hakkında gerekli açıklamalar tarafıma yapılmış olmakla aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin işlenmesine rızam vardır.

 

  1.      Arabuluculuk başvurusu kapsamında değerlendirmek üzere kişisel veri niteliğindeki bilgilerin Şirketinizce işlenmesine;
  2.      MERKEZ’inize yapmış olduğum arabuluculuk başvurusunda ilettiğim bilgileri, arabuluculuk başvurusunun oluşturulmasına, arabuluculuk sürecinin başlatılmasına, yürütülmesine ve sona erdirilmesine yönelik olarak ARABULUCULUK BAŞVURUSU - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’nin “4” numaralı başlığında sayılan 3. kişilerle paylaşılmasına; 
  3.      MERKEZ’inize sunmuş olduğum kişisel veri niteliğindeki bilgilerin başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile usulünce saklanmasına izin veriyorum.