Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal

  Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans, University of London, London School of Economics and Political Science’dan yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ise doktora derecesini aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik hayatına başladı. Daha sonra aynı Fakülte’de Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapan Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda Müdür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Hukuk Müşaviri ve Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı, TED Üniversitesi rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Taşınmaz Hukuku, İnşaat Hukuku, Bankacılık Hukuku, Enerji Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olup, çeşitli konularda araştırmaları, çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Aynı zamanda avukat ve arabulucu olan Akipek Öcal yurt içi ve yurt dışı birçok tahkimde de taraf hakemi ve baş hakem olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Kasım 2018’den bu yana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.