Arzu Balan
Uzman Arabulucu

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ:

 • 2017-       :  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu                      Hukuku Doktora Programı- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku                      ABD
 • 2015-2016: Bahar Dönemi Konstanz Üniversitesi/ Almanya (Erasmus                      Programı Kapsamında)
 • 2014-2017:  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku                      Yüksek Lisans Programı- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku                      ABD
 • 2007-2011: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Onur Derecesi İle                              Mezuniyet)
 • 2003-2007: Çağrıbey Anadolu Lisesi (Ankara)

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Ankara, 2017.

 

MESLEKİ DENEYİM:

2021- Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Medipol Üniversitesi)

2021- Banka ve Finans Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Uludağ Üniversitesi)

2019- Uzlaştırmacılık Eğitimi (Selçuk Üniversitesi)

2019- Ticaret Hukuku Bilirkişilik Eğitimi ve Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Başkent Üniversitesi)

2019- İş Hukuku Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi (Başkent Üniversitesi)

2019- Bilirkişilik Temel Eğitimi (Başkent Üniversitesi)

2017- Arabulucu (İş Hukukunda Uzman Arabulucu)

2012-2014: Avukatlık (Ankara Barosu)

2011-2012: Ankara Barosu Avukatlık Stajı

KİTAP:

Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, On İki Levha Yayınları, Mayıs 2019, ISBN: 978-605-7622-74-7

MAKALELER:

 • Arslan, Çetin; Balan, Arzu: “Gümrük Kaçakılığı Suçunun Nitelikli Hali Olarak Ülkeye Kaçak Akaryakıt Sokma Fiili (KMK m. 3/1, 10)”, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 2019, s. 3-42.
 • Orta Yolcu Bir Formül Olarak Radbruch Formülü, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, (1), 2018, s. 69-94.
 • Trans Birey Uygulaması Örneğinde “Rahatsız Etme Kabahati” Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, Fasikül Dergisi, Sayı: 67, 2015-Haziran.
 • Üniversiteler Arası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi/ Diyarbakır: 14-16/10/2010 Diyarbakır, TCK m. 243 Bilişim Sistemine Girme Suçu, Röportaj, Güncel Hukuk Dergisi Kasım-Aralık 2010.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLER:

 • Çalışma Hakkının İhlali Olarak Sömürü Suçu (TCK m. 117/2): Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler Örneği”, 23 Şubat, 2021, Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı.
 • “Bank’s Duty of Good Faith as Insurance Intermediaries: Analysis with regard to Concept of Unfair Duty”, Aysel Çetinkaya Uyar & Arzu Balan, 10 Şubat 2021, Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law ( Day 3) Insurance Contracts in the Commercial Context, Koç Üniversitesi.
 • Suçlu Olma Karinesi Örneği Olarak Sınır Dışı Edilme Kararı”, Arzu Balan & Av. İrem Geçmez, 26 Kasım 2020, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
 • “Ceza Yargılaması Sisteminde Temel Dönüşüm: Due Process’ten Suç Kontrolüne”, Muammer Ketizmen & Arzu Balan, 26 Kasım 2020, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul Üniversitesi.
 • “Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunun 4857 Sayılı İş Kanunu m. 22 ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, 12 Kasım 2020, Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, Çankaya Üniversitesi.
 • “Dolandırıcılık Suçu ve İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Arasındaki Farklar Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Muammer Ketizmen & Arzu Balan, 5. Türk Kore Ceza Hukuku Günleri, 23 Ekim 2019, Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçunun Suç ve Ceza Politikası Bakımından Değerlendirilmesi” 8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul Üniversitesi, 2018.
 • "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Kapsamında Düzenlenen Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanma Suçu (TCK m. 179/3)", Her Yönüyle Alkol Sempozyumu, 6 Nisan 2017, Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Kabahatler Kanunu Kapsamında Trans Bireylere Uygulanan İdari Para Cezaları”, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, 17-19 Nisan 2015, Charles Üniversitesi, Prag.

YABANCI DİL

İngilizce- Almanca