Özlem Yokuş Küçükbahar
Uzman Arabulucu

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİMİM:
01.06.1974 tarihinde Konya-Ereğli’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ereğli’de, sırasıyla
Mithat Paşa İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladım.
1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum.

MESLEKİ TECRÜBEM:
Avukatlık stajımı müteakiben, Ankara Barosuna bağlı olarak;
1996–2007 yılları arasında Akkurt Hukuk Bürosu’nda avukat / kıdemli avukat,

2012-2015 yılları arasında da Atalan Hukuk Bürosu’nda kıdemli avukat olarak görev yaptım.

2015 yılından itibaren kendi ofisimde Serbest Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık yapmakta,
bunun yanında 2018 yılından bu yana Arabulucu olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Mezuniyetimden bu yana Ticaret Hukuku (özellikle inşaat şirketlerinin hukuk müşavirlikleri) İş
Hukuku (ağırlıklı olarak işveren vekilliği), İcra-İflas Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku,
Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku ve Miras Hukuku alanındaki davalarda ve icra-iflas
takip işlerinde tecrübe edindim.

KATILDIĞIM SEMİNER ve KURSLAR, SAHİP OLDUĞUM SERTİFİKA ve BELGELER:

Arabuluculuk Belgesi (2018) – Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Temel Eğitimi (2019) – Başkent Üniversitesi
Uzlaştırmacı Eğitimi (2019) – Başkent Üniversitesi
CMK-HMK’da İstinaf Semineri (2019) – Türkiye Barolar Birliği
Sözleşme Hukukunda Güncel Yargı Uygulamaları Semineri (2019) – TBB
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Semineri (2018) – TBB
Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zaralar Uluslararası Kongresi (2018) – TBB, Kıbrıs Üniversitesi ve Friedrich Alexander Universitat
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi Eğitim Semineri (2018) – TBB ve AB
Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı (2018) – Ankara Barosu
İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2018) – Başkent Üniversitesi
Arabuluculuk Eğitimi (2013) – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Yabancı Dil (İngilizce) Kursu (2011-2012) – ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu
CMUK Meslek İçi Eğitim Semineri (30.08.2003) – Ankara Barosu
Diksiyon Kursu (2003) – Başkent Anlatım İletişim
Hukukçular İçin Bilgisayar Programları Sertifikası (2001) – A.Ü. Hukuk FakültesiYukarıdaki Seminer ve Kurslardan almış olduğum Sertifika ve Katılım Belgeleri

Av. Özlem YOKUŞ KÜÇÜKBAHAR