ARABULUCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU YAPILDI

Yargıtay Başkanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen, Arabuluculuğun
Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, BAŞKENT ARABULUCULUK MERKEZİ’NİN KATKILARIYLA, 6-7
Aralık 2018 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 2 gün süren
etkinlikte üç ana konu başlığı tartışıldı: 1- Aile Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk. 2- İş
Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk. 3 – Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk.

BAŞKENT ARABULUCULUK MERKEZİNDEN Av. Arb. Pervin Yıldız, Türk Hukukunda Aile
Arabuluculuğuna İlişkin Gelişmeler, konulu sunumunu yaptı.