Yusuf Gözel
Uzman Arabulucu

1968 Hatay – Antakya doğumludur.
1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
2002 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını yaptı.
2003 yılından bu yana Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukat olarak çalışmaktadır.
2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ aldı. Aynı yıl yapılan arabuluculuk yazılı ve sözlü sınavını başarı ile tamamladı.
2013 yılında ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULAR SİCİLİNE, 43 Sicil numarası ile ARABULUCU olarak kaydını yaptırdı.
2015 yılında CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMACI AVUKAT EĞİTİMİNİ başarı ile tamamladı.
2015 – 2017 yılları arasında ANKARA BAROSU ve ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, “UZLAŞTIRMACI AVUKAT” listesinde yer aldı.
2017 Yılı Kasım ayında Yeni Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, Ankara Üniversitesi’nde Uzlaştırmacı Eğitimini aldı. Uzlaştırmacı sınavını başarı ile geçerek, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Dairesi Uzlaştırmacı Siciline yazılmaya hak kazandı.
2017 yılı Aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimini aldı.

YABANCI DİL:
Orta düzey Arapça ve İngilizce bilmektedir.

VERDİĞİ DERSLER VE SUNUMLAR:
2017 – İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimlerinde ve Temel Arabuluculuk Eğitimlerinde uygulamacı arabulucu olarak dersler verdi. Bu çerçevede 2017 yılından başlayarak; Hacettepe Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen Arabuluculuk Eğitimlerinde uygulamacı arabulucu olarak dersler verdi. Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Eskişehir, Balıkesir ve Bodrum(Muğla) İllerinde toplam 300 saatten fazla ders verdi.
2018/Şubat ayında, Ankara Barosu Konferans Salonunda (ABEM) düzenlenen, Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği panelinde,
2019/Şubat ayında Samsunda düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Taraf Vekilliği panelinde,
2019/Mart ayında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlenen Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği panelin konuşmacı olarak yer aldı.
2017/Mayıs – 26 – 27 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Arabuluculuk Merkezleri 2. Çalıştayında, “Arabuluculuk Merkezlerinin Oluşumu, İşlevi ve Ortaklık Yapısı- Sürdürülen Sistemlerdeki Sorunların Ortaya Konulması” Başlıklı sunumu Arb. Özlem Arslan ile beraber yaptı.
2018/Mart – 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan Arabuluculuk Merkezleri 3. Çalıştayında, Yürütme Komitesi Sözcülüğü ve Moderatörlük yaptı.
2019/Şubat – 16 – 17 Şubat 2019 Tarihlerinde Samsun’da düzenlenen, Arabuluculuk Merkezleri 4. Çalıştayında, “Arabuluculuk Merkezleri Tarihi” isimli sunumunu yaptı.
2019/Ekim – 25 – 26 Ekim 2019 tarihlerinde Gaziantep’te yapılan Arabuluculuk Merkezleri 5. Çalıştayında, Başkent Arabuluculuk Merkezi adına konuşma yaptı.
EĞİTİM SERTİFİKALARI :
Ceza Muhakemesi Usul kanunu Eğitim Sertifikası – 2003
Bilişim Hukuku Sertifikası – 2007
Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk Eğitimi Sertifikası – 2013
Ceza Hukuku Uzlaştırmacı Avukat Sertifikası – 2015
Yeni Tüketici Kanunu Işığında Tüketici Hukuku Sertifikası – 2015
Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini – 2015
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifikası – 2015, 2016, 2017
Türkiye’de Adalete Erişim Alternatif Uyuşmazlık Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi Ankara Eğitimi – 2017
Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi – 2017
Ankara Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi katılım belgesi – 2017
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi sertifikası – 2017
SOSYAL GÖREVLER:
1 – Ankara Barosu Tüketici Kurulu Üyeliği – 2008 – 2009
2 – Ankara Arabulucular Derneği Sosyal İlişkiler Komisyon Üyeliği- 2015 – 2016
3 – Ankara Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı 2017 – 2018
4- Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Başkan Yardımcılığı 2017-2018
5 – Başkent Arabuluculuk Merkezi Müdürü – 2017 – 2018 – 2019 – 2020
6 – Arabuluculuk Merkezleri 3. Çalıştayı, Yürütme Komitesi Sözcülüğü 2018 Mart
7 – Ankara Barosu Tic. Hukuku Kurulu ve İş – Sosyal Güvenlik Kurulu üyeliği 2018 – 2020
8 – Arabuluculuk Dernekleri Platformu Genel Sekreteri – 15.12.2019
SUNUM VE MAKALELER:
1- Tebligat Hukuku: Ankara Barosunun Avukat Stajyerlerine ve Avukat Katiplerine yönelik düzenlediği meslek içi eğitimlerinde Tebligat Hukuku Sunumları- 2017
2- Arabuluculuk Atölye Çalışmaları: Başkent Arabuluculuk Merkezinde aylık periyotlarla düzenlenen Arabuluculuk Atölye Çalışmalarında Sunum ve Senaryo Uygulama Gözlemciliği – 2017
3 – Panel Moderatörlüğü: Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği, Ankara Barosu Konferans Salonu – 27.02.2018
4 – Konuşmacı: Samsunda düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Taraf Vekilliği panelinde, Taraf Vekilliği Sunumu- 2019/Şubat a
5 – Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlene Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği panelinde, Türkiye’de Arabuluculuk Uygulamaları sunumu – 2019/Mart
6 – Makale: Küçük Notlarla Arabuluculuk (baskentarabuluculuk.com ve savunmahareketi.org)
7 – Makale: Dava Şartı Arabuluculuk (baskentarabuluculuk.com)

AVUKAT OLARAK BAKTIĞI DAVA TÜRLERİ ŞUNLARDIR:
Şirketler Hukuku ile ilgili Davalar,
İş Davaları,
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Eser sözleşmeleri Davaları,
Tazminat Davaları,
İcra Takipleri ve Davaları,
İflas Erteleme Davaları,
Boşanma Davaları,
Tüketici Davaları,
Ceza Davaları,
Spor Tahkim Davaları.