Selda Kutlay
Uzman Arabulucu

EĞİTİM

1985-1990 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1982-1985 Ankara Demetevler Lisesi

1979-1982 Ankara Yeşilevler Ortaokulu

DENEYİM

1990-1991 : Avukatlık stajını Ankara Barosu’na bağlı olarak Ticaret Hukuku konusunda uzman-bilirkişi Av. Ş. Zeki Tavşancıl gözetiminde yaptım..Staj bitirme tezimi Şirketler Hukuku ve Gayrımenkul Hukuku konusunda hazırladım.

1993-2011 : Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin  ve birden fazla özel şirketin hukuk danışmanlığını yürüttüm.

1992-2017 : 1992 yılından beri aynı zamanda  kendi büromda serbest avukatlık yapmaktayım ve bu tarihten itibaren bireysel hukuki sorunların çözümü ile birlikte  yoğunlukla Ticaret Hukuku,İş hukuku  sözleşmeler ve  gayrımenkul hukuku  alanında avukatlığını yürütmekteyim.

2016 yılından itibaren Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Divan Kurulu’nda görev alarak mevzuatın geliştirilmesi ve konu ile ilgili meslek içi eğitim çalışmaları hazırlanması hususlarında gönüllü çalışma yürüttüm. Baro adına düzenlenen Arabuluculuk ve uyuşmazlık eğitimleri ile tanıtımlarında çalışmalar yürüttüm.  Halen Aynı kurulda görev yapmaktayım.

2016 yılı başında Uzlaştırmacı Avukat Eğitim Seminerine katıldım ve bu tarihten itibaren uzlaştırmacı avukat olarak görev almaktayım.

2016 yılında Ankara Sanayi Odası arabuluculuk merkezinin ilk uygulamalarını gerçekleştirmenin yanında arabuluculuk tanıtım ve seminerlerine katıldım.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin vermiş olduğu arabuluculuk eğitimlerine katılıp sınavda başarılı oldum ve Türkiye’nin ilk kayıtlı arabulucularından oldum. Bu tarihten beri arabulucu olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

2015 senesinde yedi arabulucu bir araya gelerek Ankara Arabulucular Derneği’ni açıp arabuluculuğun gelişmesi, tanıtılması ve başvuruların arttırılması için meslektaşlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine çeşitli panel, konferans, eğitim çalışması organize ettik. Halen dernekte çalışmalarım devam etmektedir.

VERDİĞİ DERSLER VE SUNUMLAR

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimlerinde Uygulamacı Eğitmen olarak görev aldım.
2017 ve 2018 yılında; Hacettepe Üniversitesi, Ankara Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen eğitimlerde İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk uygulama dersleri verdim.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde 2017 ve 2018 yıllarında Uzlaştırmacı Eğitimi verdim
2016-2017 ve 2018 yıllarında avukat meslektaşlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine arabuluculuk tanıtımı ile ilgili çeşitli seminer ve uygulama eğitimleri verdim.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği organizasyonlarda kurum çalışanlarına arabuluculuk eğitimi verdim.

SAHİP OLDUĞU SERTİFİKA, BELGE VE ALDIĞI EĞİTİMLER :

1- Uzlaştırmacı Avukat Sertifika Programı

2- Adalet Bakanlığı arabuluculuk sertifikası

3-  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifikaları

4-  Aile Arabulucluk Eğiticinin Eğitimi Programı

5- Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi sertifikası

6-Uzlaştırma Eğitimci Teşekkür belgeleri

SUNUMLAR

1- Ticaret Hukukunda arabuluculuk sunumu

2- Arabuluculuk uygulama örnekleri sunumu

3- Taraf vekilliği sunumları

 Av. Selda Kutlay