Arabulucu Nazlı Özlem Atmaca

İş Deneyimleri:

1-  1998-2017 Kendime ait Hukuk Bürosunda Avukatlık (Ankara Barosuna kayıtlı ) Türk Telekom AŞ’nin sözleşmeli avukatı olarak abone borçlarının icra takibi
Aile hukuku kapsamında boşanma davalarının takibi
Ticaret hukuku kapsamında kooperatif alacak davalarının takibi
Ceza davalarının takibi

217/11/2016 ila 27/11/2016 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi’nden alınan arabuluculuk eğitimi, yazılı sınav ve mülakat üzerine Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Resmi Siciline 5598 sicil no.suyla kayıtlı arabuluculuk

3– Uzlaşma siciline kayıtlı uzlaştırmacı.

Katıldığı eğitim ve seminerler:

Ankara Barosu CMK.,
Adli Yardım,
Gelincik Merkezi Eğitimleri.

–Arabuluculuk ve uzlaşma ile ilgili olarak katıldığım eğitim ve çalışmalar:

TBB Litai Otel’de gerçekleştirilen Uluslararası Arabuluculuk Kongresi.

Ankara Point Otel’de yapılan iki günlük Arabuluculuk Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar Eğitimi (16-17 Eylül 2017)

İzmir’de İzmir Arabulucular Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki günlük II.Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi  (3-4 Kasım 2017)

Eskişehir’de gerçekleştirilen 11 Kasım 2017 tarihli Arabuluculuk Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar Eğitimi

Ocak 2010 Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi eğitim programı

Ocak 2017 Ankara Barosu Uzlaşma Eğitimi

TOBB-Ankara Barosu Uzlaşma eğitimi.

TÜRAVAK Aktüerya hukuku İleri Eğitim sertifika Programı.

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı.

Ankara Barosu Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları kapsamında “Çocuk Adalet Sistemi” konulu eğitim programı.

Ankara barosu Alternatif Uyuşmazlık  Çözüm Merkezi üyeliği.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi üyeliği

Unesco Türkiye Milli Komisyonu İşbirliği ile toplumsal Cinsiyet Eşitliği seminer programı.

Eğitim:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 1992-1996

Erzurum Anadolu Lisesi / 1986-1992

2015 ALES– sözel puan 81

2015-2016 Eğitim –Öğretim yılında İstanbul Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Harp ve Harekat Hukuku Bölümünde özel öğrenci olarak yüksek lisans.(yarım bırakıldı.)

Yabancı dil:

İngilizce: Okuma – İyi, Yazma – İyi, Anlama – İyi

İlgi alanlarım:

Tiyatro, sinema, edebiyat ve şiir