Çiğdem Çağlayan Demiroğlu
Uzman Arabulucu

UZMAN ARB. ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN DEMİROĞLU
Uzmanlık Alanları: İş Hukuku, Ticaret Hukuku
1988-1992 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı.
1993 Aynı Üniversitede Özel Hukuk Anabilim Dalında (Medeni Hukuk-Borçlar Hukuku) Yüksek Lisans yaptı. “Akitlerde Şekil” konulu master tezini yazdı. Özel Hukuk Anabilimdalı’nda “Bilim Uzmanı” ünvanı ve yetkisi aldı.
1993 – 1999 Medeni hukuk, ticaret hukuku ve icra ağırlıklı serbest avukatlık yaptı.
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Disiplin Şube Müdürlüğü’nde bir buçuk yıl idari dava ağırlıklı çalıştı.
1999 Maliye Bakanlığı’na bağlı İstanbul Muhakemat Müdürlüğü, Polatlı Mal Müdürlüğü, Ankara Muhakemat Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinde, 8 yıl Hazine Avukatı olarak görev yaptı. Bu görevlerinde asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan devlet davalarını, hukuk (sözleşme, ihale vb.) ve tahkim davalarını takip etti. Son görev yeri olan Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinde dava takibi, dosya inceleme, taşra ya da merkez birimlerinden gelen talepler üzerine mütalaa yazma görevi yanında, Etik Komisyon, 2 nolu Kanunları İnceleme-Değerlendirme Komisyonu, Yüce Divan Komisyonu ve Tahkim Komisyonunda görev yaptı.
2007 Maliye Bakanlığı’ndaki görevinden istifa ederek 01/09/2007 tarihi itibariyle Serbest Avukatlığa geri döndü.
İnsan hakları etik konularında çeşitli eğitim programlarına katıldı. Bu eğitim süreci sonunda Ankara Barosu Etik Kurulunda görevlendirildi.
2007 – 2008 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü tarafından 2007-2008 dönemi için düzenlenen, Lisansüstü Ticaret Hukuku Programına katıldı.
2011 Ankara Barosu tarafından 2011 yılında düzenlenen “Uzlaştırmacı Avukat Sertifika Seminerine” katıldı.
2015 Arabuluculuk ile ilgili 2015 yılından itibaren çeşitli eğitim ve programlara katılarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Arabuluculukta, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku Uzmanlık alanlarında çalışmaktadır.
Yabancı dil: İngilizce: Okuma – İyi, Yazma – İyi, Anlama – İyi

DİPLOMA, EĞİTİMLER VE SEMİNERLER:
*Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Lisans Diploması (1988-1992 )
*Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-
*Medeni Hukuk (Borçlar Hukuku) Anabilim Dalı Yüksek Lisans (2007)
*Ankara Barosu –Avukatlık Ruhsatı (1993)
*Adalet Bakanlığı Noterlik Belgesi (2000)
*Ankara Barosu- İnsan Hakları Semineri (2005)
*Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Eğitim Merkezi- İngilizce- Lisan Diploması  (2006)
*7.Kamu Kalite Sempozyumu (2006)
*Ankara Barosu-Hukuk ve Etik Seminerleri (I-II-III) (2006-2007)
*Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü- Lisansüstü Ticaret Hukuku Programı (2007-2008)
*Marka Vekilliği (2008)
*Ankara Barosu-Uzlaştırmacı Avukat Semineri (2011)
*Arabuluculuk Temel Eğitimi (2015)
*Arabuluculuk İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi (2018)
*Arabuluculuk Ticaret Hukuku Uzmanlık Eğitimi (2020)