Aslıhan Kart
Uzman Arabulucu

EĞİTİM

2019 - …                  Doktora, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

2016 - 2019          Yüksek Lisans,Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

2005 – 2009         Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2001 – 2005         Lise,Akif Ersezgin Anadolu Lisesi, Bergama/ İzmir

 

DENEYİM

2008                        :           2008 yılı yazında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Rekabet Kurumu nezdinde verilmekte olan yaz stajı programlarına katılmıştır.

2009 – 2010         :           Zabunoğlu Hukuk Bürosu’nda Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu gözetiminde Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. Staj bitirme çalışması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ndan kaynaklanan disiplin cezaları ve bunlarla ilgili idari davalar üzerinedir.

2010 – 2016         :           Bu süre içerisinde işçi avukat olarak idari yargı, yüksek öğretim mevzuatı, şirket danışmanlığı ve yerli/ yabancı şirket kuruluş/ birleşme/ devralmaları, sağlık hukuku, kültür varlıkları, fikri mülkiyet başvuru ve uyuşmazlıkları ağırlıklı çalışmalarda bulunmuştur.

2017                        :           Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde Temel Arabuluculuk Eğitimi’ni almıştır

2016 – 2019         :           Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı bünyesinde ceza hukuku alanında yaptığı yüksek lisansını “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.

2018                        :           2018 yılından bu yana kendi bürosunda serbest avukat ve TÜRKPATENT Sicili’ne kayıtlı Marka Vekili olarak hizmet vermektedir. Kendi bürosunda yaptığı çalışmalar da yine idari yargı, yüksek öğretim mevzuatı, şirketler hukuku, şirket birleşme/ devralmaları, sağlık hukuku, kültür varlıkları, fikri mülkiyet başvuru ve uyuşmazlıklarını içermekle birlikte 2012 yılından bu yana akademik ve pratik olarak çalışmakta olduğu bilişim, kişisel verilerin korunması, kurumsal uyum süreçleri üzerine de çalışmaları sürmekte, bu konularda sunumlar yapmakta, eğitimler de vermektedir. Aynı zamanda Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu nezdinde ticaret ve kamu ihale mevzuatı konularında bilirkişi olarak kayıtlı bulunmaktadır.

Ayrıca yine 2018 yılında bu yana çocuk hakları ve çocuk istismarıyla mücadele alanlarında aktif biçimde avukat ve eğitmen görev almıştır.

2019 – 2020         :           2019 yılı Kasım ayında yapılan Arabuluculuk Sınavı’nı kazanarak 2020 yılı Şubat ayında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kaydını gerçekleştirmiştir.

2019 - …                  :           Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı bünyesinde ceza hukuku ve ağırlıklı olarak ekonomik suçlar ile bilişim alanında yapmakta olduğu doktora eğitimi devam etmektedir.

 

SAHİP OLDUĞU SERTİFİKA, BELGE VE ALDIĞI EĞİTİMLER

 • General Course on Intellectual Property,

WIPO eLearning Center.

 • Promoting Access to Medical Technologies and Innovation - WHO, WIPO, WTO Executive Course on the intersections between public health, intellectual property and trade,

WIPO eLearning Center.

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sertifika Programı,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 11.11.2017-19.11.2017.

 • İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Sertifika Programı,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2020.

 • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Semineri, 08.04.2018.

 • Konkordato, Konkordato Komiserliği, Borçların Yeniden Yapılandırılması Eğitimi

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, İleri Eğitim Semineri, 12-13-14.10.2018.

 • Mali Tablolar Analizi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - SEM, 06.11.2018.

 • Ticaret Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Ankara Barosu AVSA, 2018.

 • Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, 2018.

 • Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi

TBB – ISTAC, 2020.

 

KİTAP, MAKALELER VE BİLDİRİLER

 • Aslıhan Kart, Marka Hakkına Tecavüz Suçları, Adalet Yayınevi, Ağustos 2019, Ankara.
 • Aslıhan Kart, Live Case Demonstration ve Aydınlatılmış Onam Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması, 3. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, 26 - 28 Haziran 2013, İzmir.
 • Aslıhan Kart, Muammer Ketizmen, Kişisel Verinin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi ve Amaca Uygunluk, Lex Pera Blog, 14.12.2020.                       
 • Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart, Arabuluculukta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğin İhlali, Lex Pera Blog, 30.10.2020.
 • Aslıhan Kart, Muammer Ketizmen, Ticari Elektronik İleti ve Kişisel Veri Arasında Doğan Normlar Çatışması, Hukuki Haber, 03.06.2020.
 • Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Yurtdışına Veri Aktarımı Sorunu, Hukuki Haber, 13.05.2020.
 • Aslıhan Kart, İhale Sözleşmeleri Açısından Mücbir Sebep Covid19 ve Basiretli Tacir Ölçütü, Hukuki Haber, 20.04.2020.
 • Aslıhan Kart, Muammer Ketizmen, Kabahatler Kanunu'nun İçtima Hükümleri Açısından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suç ve Kabahatler ile Kurul’un İdari Ceza Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, C: 1, S: 2, 2019, Sayfa: 17 - 29.
 • Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart, Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku Kapsamında “Big Data”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, C: 1, S: 1, 2019, Sayfa: 64 - 76.
 • Aslıhan Kart, İntifa Hakkı Sahibinin Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Mal veya Hak Üzerinden Vergilendirilmesi Sorununa İlişkin bir Değerlendirme, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 309, Yıl: 26, Eylül 2018, Sayfa: 241 - 245.
 • Arkeolojik Kazılarda Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve Kamulaştırma Zorunluluğu, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Sayı: 39, 2015, Sayfa: 20 – 23.
 • Aslıhan Kart, Soruşturmanın Gizliliği ve Basından Takip Edilen Davalar, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2010/ 04, Sayfa: 50 – 52.
 • Aslıhan Kart, AİHS Madde 6 ve CMK Hükümleri Işığında Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Güncel Hukuk Dergisi, Mayıs 2009/ 05, Sayfa: 30 – 33.
 • Aslıhan Kart, Noterlik Kanunu Değişikliği ve Çekişmesiz Yargı İşleri, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2009/ 04, Sayfa: 38 – 41.
 • Aslıhan Kart, Tüm Yönleriyle Rüşvet Suçu, Crimen e Poena - Suç ve Ceza - Ceza Hukuku Dergisi, Temmuz Ağustos Eylül 2008/ 3, Sayfa: 129 - 141.
 • Aslıhan Kart, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Olası Kast ve Bilinçli Taksir, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2008/ 01, Sayfa: 42 – 47.

 

SOSYAL GÖREVLER

 • Türkiye Bilişim Derneği, Üye
 • IAPP - International Association of Privacy Professionals, Üye
 • Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Hakları - Gönüllü Avukat.