Arabulucu Yusuf Gözel

1968 Hatay – Antakya doğumludur.
1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
2002 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını yaptı.
2003 yılından bu yana Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukat olarak çalışmaktadır.
Avukat olarak baktığı dava türleri şunlardır:
Şirketler Hukuku ile ilgili Davalar,
İş Davaları,
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Eser sözleşmeleri Davaları,
Tazminat Davaları,
İcra Davaları,
İflas Erteleme Davaları,
İcra Takipleri,
Boşanma Davaları,
Tüketici Davaları, Ceza Davaları,
Spor Tahkim Davaları.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ aldı.
Aynı yıl yapılan arabuluculuk yazılı ve sözlü sınavını başarı ile tamamladı.

2013 yılında ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULAR SİCİLİNE, 43 Sicil numarası ile ARABULUCU olarak kaydını yaptırdı.

2015 yılında CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMACI AVUKAT EĞİTİMİNİ başarı ile tamamladı.

2015 – 2017 yılları arasında ANKARA BAROSUve ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, “UZLAŞTIRMACI AVUKAT” listesinde yer aldı.

2017 Yılı Kasım ayında Yeni Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, Ankara Üniversitesi’nde Uzlaştırmacı Eğitimini aldı.
Uzlaştırmacı sınavını başarı ile geçerek, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Dairesi Uzlaştırmacı Siciline yazılmaya hak kazandı.

2017 yılı Aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimini aldı.
Orta düzey Arapça ve İngilizce bilmektedir.

VERDİĞİ DERSLER VE SUNUMLAR

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimlerinde Uygulamacı Eğitmen olarak görev aldı. 2017 yılı Aralık ayında, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında; Hacettepe Üniversitesi, TOBB Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitimlerde İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk uygulama dersleri vermiştir. Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Eskişehir, Balıkesir ve Bodrum(Muğla) İllerinde toplam 200 saat civarında ders vermiştir.

02.2018 tarihinde, Ankara Barosu Konferans Salonunda (ABEM) düzenlenen, Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği panelinde, Moderatörlük yapmıştır.

17-18 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan Arabuluculuk Merkezleri 3. Çalıştayında, Yürütme Komitesi Sözcülüğü ve Moderatörlük yapmıştır.

EĞİTİM SERTİFİKALARI :

Ceza Muhakemesi Usul kanunu Eğitim Sertifikası – 2003
Bilişim Hukuku Sertifikası – 2007
Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk Eğitimi Sertifikası – 2013
Ceza Hukuku Uzlaştırmacı Avukat Sertifikası – 2015
Yeni Tüketici Kanunu Işığında Tüketici Hukuku Sertifikası – 2015
Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini – 2015
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifikası – 2015, 2016, 2017
Türkiye’de Adalete Erişim Alternatif Uyuşmazlık Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi Ankara Eğitimi – 2017
Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi – 2017
Ankara Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi katılım belgesi – 2017
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi sertifikası – 2017

SOSYAL GÖREVLER:

Ankara Barosu Tüketici Kurulu Üyeliği – 2008 – 2009
Ankara Arabulucular Derneği Sosyal İlişkiler Komisyon Üyeliği – 2015 – 2016
Ankara Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı 2017 – 2018
Ankara Barosu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı 2017-2018
Başkent Arabuluculuk Merkezi Müdürü – 2017 – 2018
Arabuluculuk Merkezleri 3. Çalıştayı, Yürütme Komitesi Sözcülüğü – Mart 2018

SUNUM VE MAKALELER :

1- Tebligat Hukuku: Ankara Barosunun Avukat Stajyerlerine ve Avukat Katiplerine yönelik düzenlediği meslek içi eğitimlerinde Tebligat Hukuku Sunumları- 2017

2- Arabuluculuk Atölye Çalışmaları: Başkent Arabuluculuk Merkezinde aylık periyotlarla düzenlenen Arabuluculuk Atölye Çalışmalarında Sunum ve Senaryo Uygulama Gözlemciliği – 2017

3 – Panel Moderatörlüğü: Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği, Ankara Barosu Konferans Salonu – 27.02.2018

4 – Makale: Küçük Notlarla Arabuluculuk (baskentarabuluculuk.com ve savunmahareketi.org)

5 – Makale: Dava Şartı Arabuluculuk (baskentarabuluculuk.com)